Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewa Bal

dr hab. Ewa Bal, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Performatyki na Wydziale Polonistyki UJ, kierownik Pracowni Badań Praktyk Wiedzo-twórczych Kultur Lokalnych przy Katedrze Performatyki. Wcześniej wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu, profesor wizytujący na uniwersytetach we Włoszech i w Hiszpanii. Członkini European Association for Studies of Theatre and Performance (EASTaP), Feminist Working Group w International Federation for  Theatre Research (IFTR) oraz Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych (PTBT). Zajmowała się długo teatrem włoskim i jemu poświęciła swoje dwie monografie: Lokalność i mobilność kulturowa teatru. Śladami Arlekina i Pulcinelli (WUJ 2017); po angielsku: In the Footsteps of Harlequin and Pulcinella. Cultural Mobility and Localness of Theatre (Peter Lang 2020) oraz Cielesność w dramacie. Teatr Piera Paola Pasoliniego i jego możliwe kontynuacje (2006) oraz trzy antologie tłumaczonych na polski włoskich dramatów współczesnych. Dzisiaj zajmuje się głownie zagadnieniami niesprawiedliwości epistemicznej i lokalnymi praktykami wiedzo-twórczymi Europy Środkowo -Wschodniej, koncepcjami dekolonizacji wiedzy Globalnego Południa i Globalnego Wschodu w ujęciu performatywnym, globalnymi i lokalnymi wymiarami mobilności kulturowej w sztukach performatywnych oraz dramaturgiami i performansami mniejszości kulturowych z hiszpańskiego, włoskiego, polskiego i ukraińskiego kręgu kulturowego. Współredagowała kilka monografii zbiorowych, w tym ostatnio z Mateuszem Chaberskim: Situated Knowing. Epistemic Perspectives on Performance (Routledge 2021), z Konradem Wojnowskim: Bądźmy w kontakcie! Strefy kontaktu jako narzędzie rozpoznawania współczesności (WUJ, 2020), z Dariuszem Kosińskim: Performatyka. Terytoria (WUJ, 2017) i z Wandą Światkowską Performans, performatywność, performer (WUJ 2013). Od 2013 roku do dzisiaj jest redaktorem naukowym serii Wydawniczej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Nowe Perspektywy - Performatyka, gdzie ukazało się 8 tomów (9 w przygotowani). Aktualnie pracuje nad autorską monografią o roboczym tytule Ze Wschodu na Zachód i z powrotem. Ethonostalgie i Ethnofuturyzm w teatrze i performansie XXI wieku.